Menuju Kerja

Dalam halaman ini Umi akan berkongsi maklumat mengenai laluan belajar menuju pekerjaan dan bidang kerjaya yang boleh anak-anak ceburi.

Semasa belajar, anda perlu mempunyai kemahiran belajar supaya dapat mencapai kecemerlangan akademik untuk melayakkan anda memilih bidang kerjaya yang diminati.

Anak-anak perlu memahami apa tugas dan tanggung jawab dalam bidang kerjaya yang bakal diceburi. Dengan memahami bidang kerjaya, anak-anak akan dapat membuat pilihan yang lebih tepat sesuai dengan minat dan kecenderungan. Anak-anak akan lebih yakin untuk memilih bidang pengajian untuk melanjutkan pelajaran nanti.

Nota: Bidang pengajian dan deskripsi tugas adalah berdasarkan maklumat jawatan dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Agensi swasta mungkin mempunyai syarat bidang kelayakan dan deskripsi tugas yang berbeza. Senarai dan maklumat ini akan dikemaskini dari masa-ke-semasa untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang setiap bidang kerjaya.

Bidang Kerjaya

Akauntan

Bidang Pengajian:  Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Mengendalikan pengurusan keseluruhan fungsi-fungsi perakaunan dan kewangan pejabat-pejabat Kerajaan, meliputi melaksanakan analisis laporan kerangan serta fungsi perbendaharaan.

Arkitek

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Deskripsi Tugas: Merancang, mereka bentuk bangunan baru, menerima dan mengkaji ringkasan projek (project’s brief), melawat tapak projek, menyediakan lukisan, lakaran reka bentuk (sketch drawings) reka bentuk terperinci, lukisan kerja (working drawings) dan penentuan (specifications).

Arkitek Landskap

Bidang Pengajian:  Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Landskap yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab melaksanakan reka bentuk kerja-kerja pembangunan, penyelenggaraan, pengawasan projek, mereka bentuk pelan pembangunan, taman awam, lanskap serta memberi ‘input’ kepada rancangan pelan pembangunan struktur, kertas-kertas mengenai garis panduan dan perancangan serta projek-projek yang dilaksanakan oleh Jabatan.

Guru Bahasa

Bidang Pengajian: Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Tugas utama ialah menyelaras semua aktiviti-aktiviti Program Bahasa, termasuk memilih peserta, mengajar, menilai peserta-peserta kursus, di samping membuat kajian dan penyelidikan bagi keperluan latihan.

Juruaudit

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Mengaudit dan menyediakan draf Laporan Audit, Akaun-akaun Kerajaan, Badan-badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan, Majlis Agama Islam dan lain-lain kumpulan wang.

Jurubahasa Serentak

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau berkebolehan bertutur, membaca dan menulis serta menterjemah secara serentak dari Bahasa Malaysia ke Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris atau Bahasa Perancis atau bahasa-bahasa lain yang berkaitan dan sebaliknya.

Deskripsi Tugas: Sebagai Setiausaha Bersama kepada Jawatankuasa Majlis Rasmi Kerajaan bagi istiadat Pembukaan Parlimen, membuat terjemahan serentak semasa mesyuarat Dewan Negara dan Dewan Rakyat, menyunting soalan-soalan Dewan Negara, memberi taklimat serta menjalankan tugas-tugas berkenaan Persatuan Parlimen Komanwel (C.P.A), Persatuan Antara Parlimen-parlimen (I.P.U) dan Pertubuhan Antara Parlimen Asean (A.I.P.O).

Jurugeospatial

Bidang Pengajian: Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang remote sensing, geoinformatik, ukur tanah atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab dalam penyediaan reka bentuk peta elektronik, peta tematik serta peta topografi terhad dan tidak terhad yang diperlukan oleh kerajaan dan awam bagi tujuan pertahanan, pembangunan negara, pengurusan sumber, pendidikan dan pentadbiran.

Jururawat

Bidang Pengajian: LANTIKAN KE GRED U29. Diploma Kejururawatan daripada institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia.

LANTIKAN KE GRED U41.  Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia.

Deskripsi Tugas: JURURAWAT GRED U29. 1. Perawatan Kesihatan Keluarga:          i. Perkhidmatan kesihatan ibu dan kanak-kanak. ii. Perkhidmatan lawatan ke rumah. iii. Perkhidmatan kesihatan di sekolah. iv. Perkhidmatan perancang keluarga. v. Pendidikan kesihatan. 2. Latihan: Membantu dalam mengajar pelbagai kategori pelatih separa perubatan semasa latihan mereka. 3. Menyelia: i. Menyelia pekerja-pekerja ‘Auxilliary’ dan kakitangan kesihatan lain dalam kawasan operasi. ii. Menyelia bidan kampung dan bidan swasta berdaftar. 4. Pentadbiran: i. Mentadbir klinik. ii. Merancang dan menjalankan lawatan ke rumah. iii. Menyimpan rekod-rekod dan reten perkhidmatan kesihatan keluarga di dalam kawasan operasi. iv. Membantu dalam penilaian kakitangan bawahan.

Tugas-tugas Jururawat di Hospital: 1. Penjagaan Pesakit: i. Mengurus dan melayan makan minum pesakit. ii. Mengurus dan menjaga kebersihan pesakit. iii. Penjagaan dan merawat ibu selepas bersalin. iv. Penjagaan dan merawat bayi selepas kelahiran. 2. Membantu Doktor dalam menjalankan tugas-tugas perawatan. 3. Menyelia Penolong Jururawat, Bidan dan kakitangan bawahan. 4. Membantu Ketua Jururawat dalam pentadbiran wad dan penilaian pelatih-pelatih. 5. Rawatan-rawatan lain mengikut arahan.

JURURAWAT GRED U41: 1. Fungsi Klinikal/Penguatkuasaan: Pemantauan Kejururawatan. Mengawalselia perawatan dengan melakukan rondaan ke wad/klinik/unit berjadual untuk memantau keberkesanan perawatan, peralatan dan keselamatan pelanggan. 2. Fungsi Pengurusan dan Penyeliaan: Merancang perkhidmatan kejururawatan dan perawatan selari dengan aliran sains dan teknologi juga konsep terkini. Menyelia pembentukan dan pembangunan kerjaya kejururawatan melalui latihan dan kursus dalam perkhidmatan, penyelidikan dan pembangunan. 3. Kawalan Mutu: Merancang lawatan penyeliaan untuk memastikan amalan kejururawatan dijalankan mengikut piawaian. Memastikan perawatan dilakukan berpandukan Standard Operating Procedures (SOP) – menentukan protokol dan garis panduan dalam prosedur kejururawatan dipraktikkan. 4. Latihan Kejururawatan: Merancang dan menyelaras kursus/latihan amali anggota kejururawatan di antara kolej dan diperingkat negeri.

Jurutera (Awam)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan ke atas semua bangunan dan kemudahan awam serta mengawasi aspek kejuruteraan.

Jurutera (Elektrik)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan ke atas semua sistem bekalan elektrik dan alat kelengkapan elektrik.

Jurutera (Elektronik)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektronik) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan ke atas semua alat kelengkapan yang berkaitan di Kementerian/Jabatan.

Jurutera (Mekanikal)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan ke atas semua alat kelengkapan mekanikal.

Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang

Bidang Pengajian: Lesen Juruterbang Perdagangan dan Instrumen Rating yang diiktiraf oleh Kerajaan serta mempunyai sekurang-kurangnya 1000 jam pengalaman penerbangan sebagai ‘Pilot in Command’ atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Memandu kapal terbang awam atau swasta, merancang, menyelia, menguji, mengubahsuai carta-carta penerbangan, mengambil foto dari udara, mengendalikan peperiksaan Juruterbang, mengeluarkan lesen Juruterbang, mengumpul maklumat penyelidik kerosakan dan kemalangan pesawat serta data-data teknikal semua pesawat terbang.

Juruukur

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Ukur Tanah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab melaksanakan kerja-kerja ukur iaitu ukuran tarabas kawalan piawai, ukuran kawalan, ukuran dinding duatuan, ukuran pengambilan balik tanah, ukuran kawasan bandar dan luar bandar, ukuran kelas satu dan dua bagi tujuan pengeluaran hak milik, ukuran gelanggang sukan, ukuran siasatan kejituan, memberi latihan, menyediakan laporan dan penyata kerja pasukan kerja dan lain-lain tugas pentadbiran yang berkaitan dengan Jabatan.

Juruukur Bahan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Ukur Bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Membuat kerja-kerja penilaian ukur bahan ke atas pelan-pelan untuk tawaran, kontrak, penilaian kontrak dan lain-lain tugas berkaitan.

Juruukur Bangunan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Ukur Bangunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerja-kerja pengukuran sesuatu binaan bangunan dan kerja-kerja pengukuran sebelum dibangunkan binaan tersebut.

Juru X-Ray

Bidang Pengajian: LANTIKAN KE GRED U29. (a) (i) Diploma Radiografi atau Radioterapi daripada institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau (ii) Diploma daripada Society of Radiographer United Kingdom yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

LANTIKAN KE GRED U41. (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf olah kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Senarai bidang yang dipertimbangkan bagi lantikan ke Gred U41: 1) Diagnostik – Sarjana Muda Pengimejan Diagnostik & Radioterapi (UKM), Sarjana Muda Radiografi dan Pengimejan Diagnostik (UIAM), Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (UiTM).  2) Terapi – Sarjana Muda Pengimejan Diagnostik & Radioterapi (UKM)

Deskripsi Tugas: Juru X-Ray Gred U29. 1. Tanggungjawab klinikal  2. Aspek pengurusan organisasi  3. Perlindungan sinaran terhadap pesakit, orang awam dan staf. 4. Memastikan kualiti selaras dengan garis panduan MS ISO 9002. 5. Pendidikan dan latihan 6. Teknologi terkini : a) Pengimejan diagnostik dengan menggunakan sinaran mengion/tidak mengion, medan magnet, ultrabunyi dan denyutan elektronik (digital). b) Rawatan dengan penggunaan sinaran mengion.

Juru X-Ray Gred U41. 1. Fungsi Klinikal/Penguatkuasaan: Menyemak dan meneliti permohonan pemeriksaan radiografi dan menentukan projeksi. Memberi penerangan yang jelas kepada pesakit tentang pemeriksaan dan persediaan yang diperlukan mengikut arahan yang ditetapkan. 2. Fungsi Penjagaan Peralatan dan Kawalan Mutu: Mengurangkan pengetahuan elektronik basik dan fizik dalam tugas radiografi seperti membuat trouble-shooting jika perlu sebelum melaporkan kerosakan. Menjalankan ujian peralatan mengikut jadual yang ditetapkan. 3. Fungsi Pengurusan: Memantau dan memastikan pengekalan mutu perkhidmatan radiologi yang tinggi. 4. Latihan dan Penyelidikan: Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelatih Juru X-Ray semasa penempatan klinikal Menyelaras aktiviti penyelidikan yang dikenalpasti dengan menyediakan bahan literature review dan menyediakan metodologi penyelidikan dan informasi berkaitan teknik penyelidika. 5. Tugas-Tugas Sokongan: Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan ketua jabatan dan pegawai atasan.

Kurator

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian bidang Sosiologi, antropologi, sejarah, kaji purba, zoologi, sastera, seni lukis, senireka, seni halus, senibina, permuziuman atau konservasi yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan dan kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana dalam bidang permuziuman yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran, merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti permuziuman seperti pameran, pemuliharaan dan konservasi benda-benda purba, penyelidikan arkeologi, flora dan fauna, kebudayaan negara, memberi khidmat nasihat permuziuman serta menyediakan laporan hasil kajian penyelidikan. Skop Fungsi dan Bidang Tugas: Merancang dan mengetuai penyelidikan muzium dan menjalankan kerja-kerja penyelidikan warisan sejarah, budaya, alam kemanusiaan, alam semula jadi dan perkara-perkara yang berkaitan. Merancang dan mengumpul koleksi untuk dipamerkan dan menyediakan ‘write up’, ‘caption’, label dan sebagainya yang berkaitan dengan pameran. Merancang pengurusan sumber manusia jabatan dan menyelaras aktiviti-aktiviti latihan/kursus di peringkat jabatan dan luar negara. Mendokumentasi dan mengkatalog koleksi muzium secara sistematik, menyimpan data-data hasil penyelidikan dengan teratur sebagai bahan rujukan. Mengetuai dan menjalankan kerja-kerja pemulihan tanah, tapak tanah, monumen bersejarah dan seumpamanya. Menyelaras dan mengetuai kerja-kerja cari gali.

Leftenan Maritim

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian bidang Sains Nautikal, Sains Samudera, Pengajian Kelautan (Maritimes Studies), Sains Perikanan, Alam Sekitar, Sains Komputer, Sains Remote Sensing dan Geoinformatik yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Laut, Kejuruteraan Penerbangan, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Elektrikal (Perhubungan), Kejuruteraan Jentera (Teknologi Marin), Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Elektronik,Kejuruteraan Mekatronik, Kejuruteraan Komputer, Seni Bina, Ukur Bahan dan Ukur yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Deskripsi Tugas:  Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas peringkat sokongan yang melibatkan Zon Maritim Malaysia dari segi menguatkuasakan undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang persekutuan; melaksanakan tugas mencari dan menyelamat, mencegah dan menyekat pelakuan kesalahan; memberikan bantuan perkara berkaitan dengan penjenayahan apabila dipohon oleh negara luar; melaksanakan pengawasan udara dan pantai serta menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada agensi yang memerlukan. Di samping itu, tugas yang dilaksanakan di Zon Maritim Malaysia dan lautan lepas ialah mencari dan menyelamat; mengawal dan mencegah pencemaran maritim, pencegahan dan penyekatan pengedaran haram dadah narkotik. Tugas yang dilaksanakan akan diletakkan di bawah perintah dan kawalan Angkatan Tentera Malaysia semasa darurat, krisis khas atau peperangan.

Pegawai Aktuari

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains Aktuari atau Sarjana dalam bidang yang sama yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Melaksanakan tanggungjawab kerja-kerja yang diarah berkaitan semua perkara maklumat kependudukan, perangkaan dan penyelidikan, perkara insurans, pampasan dan keselamatan sosial serta perkara undang-undang amanah, kumpulan wang simpanan dan skim tabung persaraan berpencen.

Pegawai Antidadah

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Membantu memastikan pelaksanaan dasar-dasar dan pencapaian matlamat bagi semua program pemulihan di institusi dan komuniti, program pencegahan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan dengan dadah, kaedah-kaedah pentadbiran pusat dan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pegawai atasan.

Pegawai Arkib

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Mengesan institusi-institusi/orang perseorangan di mana-mana negara yang difikirkan perlu untuk mendapatkan segala jenis bahan arkib yang berkaitan dengan Malaysia serta menguruskan perolehan pemprosesan, pengkelasan, klasifikasi, penterjemahan, penerbitan dan penyediaan deskripsi rujukan bahan-bahan tersebut.

Pegawai Belia dan Sukan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Merangka dasar, merancang program serta aktiviti berkaitan kegiatan belia dan sukan di peringkat Kementerian/Jabatan. Meliputi memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman kewangan, memberikan nasihat kepakaran serta penyeliaan berterusan bagi mengembangkan program-program belia dan sukan.

Pegawai Dietetik

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains dalam bidang Ilmu Kaji Diet yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: a. Perkhidmatan Dietetik Klinikal: Melaksanakan langkah-langkah dalam nutrition care process seperti nutritional prescription, nutrition monitoring and evaluation bagi setiap pesakit dalam atau pesakit luar yang dirujuk oleh doktor untuk mencapai tahap kesihatan yang optima. b. Perkhidmatan Dietetik Komuniti: Menyumbang kepada program/aktiviti dalam perkhidmatan promosi kesihatan dan pencegahan penyakit kepada hospital, klinik-klinik kesihatan, organisasi dan media massa. c. Penyediaan Perkhidmatan Makanan: Menyelia operasi penyediaan makanan untuk memastikan diet normal, diet teraputik atau tube feeding yang disediakan untuk pesakit adalah betul, mengikut preskripsi dan menepati tahap kualiti perawatan. d. Latihan: Memberi latihan mengenai penyediaan diet-diet kepada Tukang Masak, Penyelia Asrama dan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan. e. Memberi perkhidmatan pemakanan/diet di hospital-hospital dan klinik-klinik kesihatan.

Pegawai Ehwal Ekonomi

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggung jawab melaksanakan penguatkuasaan Undang-undang Koperasi, menggalakkan penubuhan koperasi, menguruskan perihal pendaftaran koperasi dan pindaan Undang-undang Kecil, menghadiri mesyuarat-mesyuarat Lembaga dan Tahunan Koperasi, melaksanakan program-program pengembangan dan penggalakan dan membantu pegawai mengawas pelaksanaan kuasa Ketua Pendaftar. Memberi khidmat bimbingan kepada koperasi dalam perkara-perkara pengurusan dan projek perniagaannya.

Pegawai Farmasi

Bidang Pengajian: Ijazah dalam bidang Farmasi atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan telah berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia.

Deskripsi Tugas: Berkhidmat di Hospital Kerajaan dengan menjalankan aktiviti-aktiviti pengurusan farmasi iaitu perolehan, bekalan, pendispensan produk-produk farmaseutikal dan farmasi klinikal; atau Berkhidmat di Unit-unit Penguatkuasa Farmasi di negeri-negeri menjalankan aktiviti-aktiviti penguatkuasa undang-undang farmasi termasuk urusan pentadbiran; atau Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan – menjalankan aktiviti-aktiviti regulatori iaitu menganalisis kandungan bahan-bahan ubat, kosmetik dan ubat tradisional dan pendaftarannya serta aktiviti pelesenan.

Pegawai Galian

Bidang Pengajian: Ijazah sarjana muda kejuruteraan dalam bidang perlombongan, mineral atau kaji logam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggung jawab ke atas pengurusan pentadbiran dan penguatkuasaan ke atas lombong-lombong di Malaysia.

Pegawai Hal Ehwal Islam

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Pengajian Islam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab kepada Mufti dalam menjalankan kajian penyelidikan dan penyediaan bagi membolehkan Mufti mengeluarkan satu fatwa panduan mengenai keberkesanan sesuatu program yang dirancang dan juga sebagai Urus Setia kepada Jawatankuasa Syariah.

Pegawai Hidupan Liar

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang Zoologi atau Biologi yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Sains Perhutanan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggung jawab melaksanakan penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar 76/72 serta membuat kawalan, penyelidikan dan penyusunan hidupan liar.

Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang Kaji Bumi, Geofizik, Fizik (Geofizik) atau Kaji Bumi (Geofizik) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Menjalankan penyelidikan dan penyiasatan kaji bumi, pemetaan dan kajian Kejuruteraan Kaji Bumi dan punca air serta memberikan perkhidmatan perundingan mengenai penggunaan dan kemajuan tanah.

Pegawai Kawalan Alam Sekitar

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang Kimia Hayat, Kimia Gunaan, Kaji Hayat, Fizik atau Ekologi yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Ijazah Sarjana Muda Sains (Alam Sekitar) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, Mekanik, Kimia, Elektrik atau Pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-insitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab melaksanakan aktiviti penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya dan Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Menilai pencapaian program penguatkuasaan Akta-akta tersebut.

Pegawai Kawalan Trafik Udara

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan tamat dengan jayanya kursus pra perkhidmatan di Kolej Penerbangan Awam, Malaysia dalam bidang ‘Area Control’ dan mendapat ‘Area Control Rating’.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab memberikan perkhidmatan kawalan trafik ‘Area Control’ di dalam ruang udara Malaysia selaras dengan peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Manual Arahan Operasi (M.O.I) dan Unit Arahan Operasi (U.O.I) dan sebagainya dengan memberi panduan, arahan dan kebenaran kepada juruterbang bagi membantu mereka supaya dapat mengendalikan pesawat dengan selamat, teratur dan pantas.

Pegawai Kesatria

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan mempunyai pengetahuan berhubung dengan peraturan-peraturan ATM atau PDRM; atau Bekas Penolong Penguasa PDRM atau Kapten ATM atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab merancang, mengurus serta menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti kawad pasukan pancaragam/muzik dan menguatkuasakan disiplin pelatih.

Pegawai Keselamatan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Bekas Penolong Penguasa PDRM atau Kapten ATM atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab terhadap tugas mengenai keselamatan perlindungan di Kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan yang meliputi tugas-tugas mengendalikan latihan, memberi ceramah, menjalankan pemeriksaan keselamatan, membuat siasatan ke atas pelanggaran keselamatan dan pembocoran rahsia rasmi, penentuan sistem perkhidmatan anggota keselamatan dan sistem kawalan keselamatan peribadi.

Pegawai Kesihatan Persekitaran / Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Bidang Pengajian: LANTIKAN KE GRED U29: Diploma Kesihatan Persekitaran daripada institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

LANTIKAN KE GRED U41: Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf olah kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29. 1. Pentadbiran: i. Menyelia dan menghantar laporan-laporan mengenai aktiviti yang dijalankan seperti pemeriksaan, penyiasatan, tindakan yang diambil dan pengawasan. ii. Menyelia dan melatih kakitangan di bawah jagaannya. 2. Menguatkuasakan undang-undang, peraturan dan undang-undang kecil di bawah Ordinan dan Enakmen yang berkaitan dengan kesihatan umum. 3. Menyiasat dan menyediakan laporan ke atas semua kes penyakit berjangkit. 4. Memeriksa dan mengawas bahan-bahan makanan di premis-premis makanan seperti restoran, kilang, rumah sembelih dan pasar. 5. Mengawasi kebersihan alam sekitar. 6. Menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan umum seperti ceramah kepada Institusi Kerajaan dan Swasta Badan-badan Sukarela.

PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41: Bertanggungjawab dalam merancang, mengurus dan menilai program: Kawalan Penyakit (Penyakit Berjangkit, Penyakit Bawaan Vektor), Keselamatan dan kualiti makanan, Kawalan Mutu Air Minuman (KMAM), Perundangan dan Penguatkuasaan, Pengurusan dan analisis data, Promosi kesihatan dan risiko komunikasi, Merancang keperluan sumber manusia, kewangan dan logistik, Penyelidikan dan pembangunan, Merancang program intervensi.

Pegawai Kimia Bumi

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang Kimia yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Mengendalikan penyelidikan dan analisis logam, punca logam, tanah liat, batuan dan galian serta unsur-unsur utama berkaitan dengannya serta mengendalikan kawalan kualiti untuk semua industri-industri rekaan bahan-bahan batuan dan galian di samping melatih pembantu-pembantu makmal.

Pegawai Latihan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab merancang, mengelola dan mengawasi perjalanan Unit Latihan Kemahiran bagi semua jurusan. Mengajar dan memberi kuliah kepada pelatih-pelatih mengikut jurusan. Mengawal kesempurnaan perjalanan kursus-kursus kemahiran objektif yang ditetapkan bagi semua jurusan. Mengurus penempatan latihan loji (sambil kerja) dan menentukan kesempurnaan latihan. Menyelaras peperiksaan pelatih, membuat kajian, penilaian susulan kepada bekas pelatih. Berhubung dengan pihak luar mengenai latihan tambahan kepada pelatih. Menyelaras kurikulum kemahiran dengan pihak luar, seperti swasta bagi kegunaan institut. Bertindak sebagai kaunselor kepada pelatih.

Pegawai Latihan Vokasional

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab kepada Pengarah di Institusi dalam menyelaraskan kegiatannya pada peringkat kebangsaan di Institusi sebagaimana yang ditentukan. Menjalankan usaha-usaha berbentuk penyelidikan dan pembangunan latihan vokasional sejajar dengan keperluan industri. Menyelia, menyelaras dan mengawal semua Penolong Pegawai Latihan Vokasional dan kakitangan lain dalam melaksanakan tugas aktiviti latihan. Menyediakan jadual latihan tahunan, keperluan latihan termasuk pembahagian “work load” semua Penolong/Pembantu Pegawai Latihan Vokasional. Menguruskan pelaksanaan program latihan dan persediaan perisian latihan. Mengurus, menyelia dan mengawal kegunaan peralatan, bahan-bahan bengkel serta makmal latihan. Mengendalikan kursus-kursus mengikut keperluan-keperluan sukatan dan piawaian latihan serta bertanggungjawab ke atas kualiti dan keberkesanan kursus yang dikendalikan. Bertanggungjawab dalam membuat promosi, merancang dan menjalankan, menilai pencapaian kursus-kursus jangka pendek yang dijalankan di institusi berkenaan. Membantu dalam menilai dan memperbaiki kursus-kursus latihan dari segi kelicinan dan keberkesanan. Menyertai aktiviti-aktiviti pentadbiran/pengurusan Pusat Institusi Jabatan. Membuat perhubungan dengan industri untuk mendapatkan tempat yang sesuai untuk pelatih-pelatih menjalani aktiviti dalam logi. Merancang dan melaksanakan jadual lawatan susulan latihan dalam logi untuk pengajar-pengajar dan memeriksa laporan pegawai susulan untuk menilai keberkesanan program tersebut. Menyempurnakan tugas-tugas lain dan tanggungjawab yang diarahkan oleh Pengarah dan Ketua Jabatan dari semasa ke semasa. Menyelaraskan perhubungan di antara jabatan-jabatan/ketukangan-ketukangan khususnya yang berkaitan dengan keperluan latihan dan kemudahan bahan mengajar.

Pegawai Laut

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda dalam bidang pengurusan maritim yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-insitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Nautical Studies yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada insitusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda dalam bidang kejuruteraan laut yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada insitusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah dalam bidang arkitek laut yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab menguruskan pendaftaran kapal, keselamatan kapal, keselamatan pelayaran, hal-ehwal pelaut dan pelabuhan, latihan teknikal maritim, projek-projek pembangunan serta membuat kajian dan penilaian terhadap konvensyen-konvensyen antarabangsa dan perundangan laut.

Pegawai Makmal Filem

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang Kimia yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab menguruskan tugas-tugas larasan filem, khidmat negatif dan pemeriksaan filem.

Pegawai Meteorologi

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang Sains Atmosfera atau Oseanografi yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang matematik atau fizik atau geofizik yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab mengeluarkan ramalan cuaca, mengeluarkan amaran cuaca, memantau dan mengeluarkan maklumat gempa bumi dan tsunami agar kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa dapat dikurangkan, menganalisis perubahan keadaan cuaca secara profesional dan mengenal pasti impak serta langkah-langkah mengurangkan impak, menganalisis carta-carta kaji cuaca dan menjalankan penyelidikan ke atas fenomena cuaca untuk mengurangkan impak cuaca buruk. Menyediakan perkhidmatan khidmat nasihat yang berkualiti dengan cekap dan berkesan bagi memenuhi keperluan pelanggan dan harapan stakeholders untuk meningkatkan aktiviti-aktiviti sosio-ekonomi rakyat dan negara.

Pegawai Optometri 

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Optometri atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Deskripsi Tugas: Melaksanakan pemeriksaan mata (Optometris dan Orthoptics), perkhidmatan kanta sentuhan, mengukur ‘K-Reading’ dan ujian penglihatan warna di hospital-hospital Kerajaan.

Pegawai Pembangunan Masyarakat

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Melaksanakan dasar, urusan pentadbiran di peringkat Jabatan dan naziran pelaksanaan program-program latihan yang telah dirancang oleh Kementerian.

Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Pemulihan Perubatan yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Deskripsi Tugas: Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran): bertanggungjawab menjalankan ujian-ujian diagnostik audiologi yang lengkap untuk menilai tahap pendengaran pesakit serta memberi nasihat, khidmat kaunseling dan terapi serta menyelenggara program rehabilitasi.

Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan): Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) bertanggungjawab menjalankan pemulihan dan rehabilitasi masalah komunikasi, kelancaran bertutur, masalah suara serta memberi khidmat kaunseling.

Pegawai Pemulihan Perubatan (Anggota): memberi perkhidmatan fisioterapi berjadual dan tugas gentian yang komprehensif kepada pesakit luar dan dalam wad yang diperlukan berlandaskan “Piawaian Amalan Fisioterapi”, mendokumentasi dan menyimpan maklumat mengenai perawatan fisioterapi secara terperinci iaitu: – merekod maklumat penilaian dan perawatan pesakit di dalam borang menggunakan sistem “Problem Oriented Medical Record” , merancang melaksanakan program pendidikan pesakit dan promosi kesihatan, memberi “supportive counseling” kepada pesakit dan penjaga, menyelia dan memberi bimbingan kepada pelatih fisioterapi dari Koleh Fisioterapi dan lain-lain institusi semasa penempatan klinikal

Pegawai Pemulihan Perubatan (Cara Kerja): menjalankan penilaian tahap kondisi/kecederaan pesakit dan ketidakupayaan (disability) yang mengganggu kefungsiannya berhubung dengan anggota profesional kesihatan lain dan merancang aktiviti rawatan pemulihan pesakit, menggalakkan pesakit berdikari dalam aktiviti seharian termasuklah mobility, penjagaan diri dan aktiviti kerohanian, menjalankan lawatan ke rumah/tempat kerja/sekolah untuk memastikan pesakit dapat berfungsi dengan optima, memberikan program pendidikan kepada pesakit dan keluarga mereka sebagai langkah pencegahan komplikasi dan disability serta pengekalan tahap optima kefungsian pesakit, memberikan sokongan psikologi untuk memotivasikan pesakit, mengambil bahagian dalam konferens kes pesakit bagi membincangkan tahap kemajuan pesakit, menjalankan aktiviti kembalian pesakit ke pekerjaan (work resettlement) seperti latihan vokasional, terapi industri, bengkel terlindung dan penempatan kerja, menjalankan aktiviti kembalian pesakit ke rumah (home resettlement) termasuklah mencadangkan pengubahsuaian, susun atur perabut dan sebagainya, menjalankan latihan skil sosial untuk meningkatkan kebolehan pesakit berinteraksi di dalam komuniti, menggalakkan pesakit mengambil bahagian dalam aktiviti senggang (leisure) dan sukan yang sesuai, merekabentuk dan membuat alat-alat ortotik/splint untuk membantu kefungsian pesakit, merekabentuk dan membuat pakaian tekanan (pressure garment) untuk pengendalian parut/keloid, edema dan lain-lain, memberikan laporan tentang penilaian, perancangan rawatan dan kemajuan pesakit kepada pegawai perubatan dan pihak yang berkenaan, mengendalikan pusat harian untuk pesakit-pesakit yang mengalami masalah fiizikal dan psikososial termasuk pemantauan dan pengekalan kefungsian mereka, mengendalikan kumpulan sokongan (support group) untuk pesakit-pesakit saling berkongsi masalah mereka, bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam usaha meningkatkan kualiti hidup pesakit seperti SOCSO, Pembangunan Masyarakat dan sebagainya.

Pegawai Pendaftaran

Bidang Pengajian: Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau  Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Deskripsi Tugas: Menjadi sumber rujukan kepada mana-mana urusan berkaitan dengan perkara-perkara seperti berikut: Urusan Kad Pengenalan, Urusan Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Urusan Kewarganegaraa, Urusan Perkahwinan dan Perceraian, Urusan Siasatan dan Penguatkuasaan.

Pegawai Penerangan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan dengan kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab menguruskan sidang akhbar, draf kenyataan akhbar, nota-nota taklimat dan maklumat, pengurusan penerbitan, pameran, laporan tahunan dan bertindak sebagai Pegawai Perhubungan Awam di Kementerian/Jabatan. Bagi Kementerian Kesihatan, tugas-tugasnya ialah bertanggungjawab merancang, melaksana, menyelaras dan menilai program-program pendidikan kesihatan dan menilai penggunaan media dan alat pandang dengar serta bertanggungjawab sepenuhnya ke atas penyelenggaraan bahagian ‘non-print’ Pusat Pendidikan Kesihatan dan Komunikasi termasuk unit bergerak.

Pegawai Penerbitan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau Diploma Sebaran Am daripada UiTM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Diploma Percetakan daripada London College of Printing atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab terhadap perkhidmatan maklumat termasuk pengurusan perpustakaan khas, penerbitan dan sistem dokumentasi.

Pegawai Penguatkuasa

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Bekas Penolong Penguasa PDRM atau Kapten ATM atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam perkhidmatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik.

Deskripsi Tugas: Kementerian Pertanian (Jabatan Perkhidmatan Haiwan) Menyelaras dan membuat pengesanan terhadap Pentadbiran Am dan perlaksanaan aktiviti Penguatkuasaan Undang-undang Jabatan di peringkat Cawangan/Unit Penguatkuasaan Negeri serta membantu Pengarah dalam melaksanakan Pentadbiran Am Bahagian Penguatkuasaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Bertanggungjawab ke atas Unit Tugas-tugas Khas yang berkaitan dengan Penguatkuasaan Undang-undang, Unit Perlesenan serta Unit Pendakwaan dan Kompaun.

Pegawai Penilaian

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan (Harta Tanah) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Tugas utama ialah membuat ukur periksa, menyelidik dan menganalisis butir-butir mengenai harta tanah bagi tujuan menyediakan laporan penilaian. Di samping itu menyelia dan melatih kakitangan bawahan.

Pegawai Penyediaan Makanan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan daripada UiTM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab dalam pengurusan merancang menu dan perolehan bahan makanan yang diperlukan dalam resipi piawai dan memastikan makanan disediakan selamat, bersih dan berkualiti dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Perolehan bahan makanan basah/mentah dan kering, pengurusan penyimpanan makanan, pra-penyediaan memasak dan penghidangan makanan untuk memastikan dilaksanakan mengikut tatacara yang ditetapkan. Menyelia anggota di bawah jagaan untuk memastikan mematuhi disiplin, tatacara pelaksanaan tugas dan peraturan keselamatan pekerjaan.

Pegawai Penyelidik

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang Sains yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda dalam bidang pertanian atau perikanan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Doktor Perubatan Veterinar yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: menjalankan kerja-kerja penyelidikan pembangunan (R & D) dalam bidang mikroelektronik dan teknologi maklumat atau dalam bidang berkaitan, menjalankan penyelidikan asas dan gunaan, khidmat nasihat kepakaran, menyebar maklumat-maklumat berkenaan teknologi berkaitan dalam negara, melaksanakan kajian dan penyelidikan mengenai jaminan kualiti, penyelidikan serta pemindahan sains dan teknologi dan pembangunan serta latihan, kursus-kursus bagi pengguna-pengguna dalam negara.

Pegawai Penyelidik Sosial

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Tugas utama ialah merancang program penyelidikan termasuk mereka bentuk kajian, pengutipan dan penganalisaan maklumat serta penilaiannya, ke atas dasar-dasar dan program-program pembangunan negara.

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Perancang Bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta ijazah sarjana atau diploma lepas ijazah dalam bidang perancang bandar atau bidang-bidang lain berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Ijazah Sarjana atau Diploma Lepas Ijazah dalam bidang Perancang Bandar atau lain-lain bidang yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Geografi, Ekonomi, Sains Sosial, Antropologi atau Perangkaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta ijazah sarjana atau Diploma Lepas Ijazah dalam bidang Perancang Bandar atau lain-lain bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Deskripsi Tugas: Merancang, menyedia, menyelia dan menyelaras kajian rancangan pembangunan dan pelan-pelan pembangunan serta membuat laporan teknikal dan memberi nasihat perancangan termasuk pelan tata-atur.

Pegawai Pergigian

Bidang Pengajian: Ijazah dalam Ilmu Pergigian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi-Institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia;

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab memberi rawatan pergigian, membuat lawatan ke Pusat-pusat Kesihatan Kecil atau sekolah-sekolah, mengawas pameran kesihatan pergigian dan memberi panduan kepada kakitangan di dalam klinik.

Pegawai Perhubungan Perusahaan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab ke atas penggubalan dasar perburuhan, pentadbiran undang-undang dan standard perburuhan, keharmonian perusahaan dan hal ehwal kesatuan sekerja, memantau dan menguatkuasakan akta yang berkaitan, memberi khidmat nasihat dan pendidikan perburuhan, merancang dan menjalankan aktiviti perkhidmatan pekerjaan serta mempromosi bagi meningkatkan kebajikan dan kepentingan masyarakat industri.

Pegawai Perikanan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan yang diiktiraf oleh kerajaan dalam bidang berkaitan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Sains (Perikanan) atau Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Laut, Awam atau Elektrik yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Arkitek Laut yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab dalam merancang, menyelaras dan melaksana segala aktiviti dan program yang meliputi aspek penyelidikan, pengembangan, didikan, pengurusan dan perlindungan sumber perikanan ke arah pembangunan industri perikanan negara. Memberi khidmat kepakaran teknikal dan kejuruteraan seperti untuk pembinaan dan penyelenggaraan kapal-kapal Jabatan.

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah/Guru

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Deskripsi Tugas: Guru/Pengajar dalam bidang berkaitan.

Pegawai Pertahanan Awam

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Bekas Penolong Penguasa PDRM atau Kapten ATM yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab mengurus hal ehwal pentadbiran dan pengurusan di peringkat negeri termasuk menguruskan Latihan Gerakan Pertahanan Awam.

Pegawai Pertanian

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian atau Sains Hortikultur yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang Kimia atau biokimia yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam bidang Pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

Deskripsi Tugas: Membantu dalam kerja-kerja berkaitan perancangan, pembangunan projek dan penyeliaan Anggaran Belanjawan Tahunan. Penyediaan laporan-laporan penggal tahunan mengenai pembangunan dan kemajuan projek. Bertanggungjawab kepada tugas-tugas penyebaran/taklimat mengenai projek dan bertindak sebagai pegawai penyelaras dengan ketua-ketua komponen.

Pegawai Perubatan/Doktor

Bidang Pengajian: Ijazah dalam Ilmu Perubatan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar sementara atau penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia

Deskripsi Tugas: Memeriksa dan merawat pesakit, menguruskan rawatan dan pemeriksaan ibu-ibu mengandung serta menyambut kelahiran bayi, menjalankan pemeriksaan mayat dan menyediakan laporan, menjalankan tugas-tugas ‘on call’ dan menyampaikan ceramah-ceramah.

Pegawai Psikologi

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang psikologi atau psikologi klinikal atau kaunseling yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang sains tingkahlaku berserta Diploma Psikologi Kaunseling yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan bidang psikologi/psikologi klinikal/kaunseling kepada klien.

Pegawai Sains

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Bidang: Mikrobiologi- bidang Mikrobiologi, Kimia Hayat- bidang Biokimia, Genetik – Genetik dan Biologi Molekul, Biologi Sel, Embriologi – Biologi, Genetik, Forensik – Sains Forensik, Fizik – Fizik Perubatan, Fizik Kesihatan, Sinaran Perubatan, Biomedikal- Bioperubatan, Teknologi Makmal Perubatan, Kaji Serangga- Pengurusan Vektor dan Parasit, Entomologi, Entomologi Gunaan, Pemakanan- Sains Pemakanan/Nutrition, Pemakanan dan Kesihatan Komuniti, Sains Makanan dan Pemakanan, Biologi/Kaji Hayat, Bioteknologi, Kimia, Sains pertanian, Perikanan, Mikrobiologi, Oseanografi, Sains Marin.

Deskripsi Tugas: Membuat kajian sains berhubung dengan bidang.

Pegawai Siasatan / Penolong Pegawai Siasatan

Bidang Pengajian: ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan/ ukur bahan/seni bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

Deskripsi Tugas: Siasatan,Perisikan, Pendidikan Masyarakat, Pemeriksaan dan Perundingan, Perundangan dan Pendakwaan, Penyelidikan dan Perancangan, Latihan, Keselamatan, Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am

Pegawai Syariah

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian Syariah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; serta Diploma Lanjutan Undang-undang dan Pentadbiran Kehakiman Islam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada UIA atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Syariah) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Universiti Islam Antarabangsa atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab mengendalikan Mahkamah Syariah di peringkat daerah, bertindak sebagai Hakim Mahkamah Rendah Syariah, membuat persediaan ‘ground of judgement’ kes-kes rayuan, membuat laporan undang-undang untuk terbitan dalam Jurnal Undang-undang Syariah dan mengesahkan perakuan permohonan pembahagian harta pusaka di bawah bidang kuasa yang ditetapkan.

Pegawai Tadbir dan Diplomatik

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar awam mengenai pengurusan sumber tenaga manusia dan organisasi, sumber kewangan, ekonomi, pentadbiran dan pembangunan wilayah/daerah/tempatan/tanah, perancangan dan pentadbiran sosial, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri (termasuk perkhidmatan luar negeri) keselamatan/ketahanan negara serta pengurusan teknologi maklumat.

Pegawai Teknologi Makanan

Bidang Pengajian:  Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang Sains Makanan dan Pemakanan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Bachelor Sains dan Teknologi Makanan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada UPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab mengawasi status kebersihan, keselamatan pengeluaran makanan di peringkat negeri, membantu dalam perancangan, penyelarasan dan penilaian ke atas pendidikan industri makanan dan pendidikan pengguna, memberi sokongan teknik mengenai aspek teknologi makanan dalam perancangan, pelaksanaan perundangan, latihan dan lain-lain keperluan.

Pegawai Teknologi Maklumat

Bidang Pengajian: Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah sarjana dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab mengkaji dan menganalisis kemungkinan kesesuaian sistem komputer yang sedia ada dan seterusnya mereka bentuk, membangun, melaksana, menyelenggara serta kajian semula sistem pemprosesan data dan maklumat bersesuaian dengan kegunaan Jabatan.

Pegawai Undang-Undang

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination);

Deskripsi Tugas:  Bahagian Gubalan – Menggubal Undang-undang baru dan membuat pindaan ke atas Akta yang sedia ada. Bahagian Pendakwaan – Menimbang kertas siasatan dan menjalankan pendakwaan di Mahkamah. Bahagian Penasihat – Memberi nasihat perundangan kepada Kementerian dan Jabatan termasuk menyemak perjanjian yang melibatkan kepentingan Kerajaan. Bahagian Guaman – Mengendalikan kes-kes sivil yang melibatkan Kerajaan secara rundingan atau tindakan Mahkamah. Majistret – Menyebut, membicara, memberi keputusan/penghakiman terhadap kes-kes jenayah, mengawal dan mengawasi perjalanan pentadbiran mahkamah. Peguamcara Jabatan Pemegang Amanah Raya – Bertindak sebagai Pegawai Pentadbir Harta Pusaka di bawah Akta Pemegang Amanah (Perbadanan) 1952 (Disemak – 1981) (Akta 258), menghadiri kes-kes di mahkamah berkaitan sebagai wakil di bawah Aturan 15 – Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980 dan Seksyen 39 dan 83 Akta Probet dan Pentadbiran 1959. Biro Bantuan Guaman – Menyelia dan mentadbir cawangan-cawangan Biro Bantuan Guaman, mendraf penyata tuntutan, pernyataan pembelaan, petisyen, afidavit, memberi nasihat undang-undang kepada pelanggan yang layak, mewakili pelanggan dalam perbicaraan di Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Majistret dan Mahkamah Syariah.

Pegawai Veterinar

Bidang Pengajian: Ijazah Doktor Perubatan Veterinar atau Ijazah dalam Ilmu Perubatan Veterinar atau Sains Veterinar yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan berdaftar di bawah Seksyen 12(1) Akta Doktor Veterinar 1974.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab mengawal penyakit-penyakit haiwan dan rawatannya, memastikan makanan ternakan selamat untuk pengguna, merancang dan menjalankan kerja-kerja pemeliharaan dan pembaikan mutu ternakan, menguat kuasa undang-undang import bahan-bahan ternakan, mengawasi pusat-pusat karantina dan membuat laporan mengenai pembangunan dan kemajuan tahunan Jabatan dan lain-lain tugas pentadbiran Jabatan.

Pemelihara Hutan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Sains (Perhutanan) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab merancang, mengurus dan mengawal aktiviti-aktiviti perhutanan supaya sejajar dengan peraturan-peraturan dan dasar-dasar Kerajaan.

Pemeriksa Kapal Terbang

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Penerbangan, Elektrik atau Elektronik) kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Aircraft Maintenance Engineer’s Licence yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Menjalankan tugas-tugas Pemeriksa Kapal Terbang, pemeriksaan pesawat terbang bagi menentukan keperluan airworthiness memeriksa dan meluluskan pertubuhan syarikat penerbangan, mengeluarkan sijil kelulusan untuk pesawat udara, menjalankan penyelidikan ke atas kerosakan pesawat-pesawat penerbangan awam dan mengambil bahagian di dalam penyiasatan kemalangan pesawat udara dan menyediakan laporannya.

Pemeriksa Kilang dan Jentera

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Menyemak reka bentuk dan membuat pemeriksaan ke atas pengandung tekanan, mesin angkat dan alat-alat keselamatan bagi jentera-jentera semasa pembinaan dan yang digunakan di tempat kerja. Membuat pemeriksaan di tapak pembinaan bangunan dan kerja-kerja kejuruteraan. Menyiasat aduan-aduan dan kemalangan di tempat kerja dan membuat laporan serta membuat kerja-kerja pemantauan untuk kesihatan industri.

Pengajar (Jurupulih Perubatan Anggota)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Bidang: Applied Rehabilitation (Physiotherapy), Sarjana Muda Kepujian Fisioterapi, Physiotherapy

Deskripsi Tugas: Aktiviti Latihan: Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: Menyampaikan syarahan. Menyelia pelatih/pengajar di bawah tanggungjawab. Memantau buku log. Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari semasa ke semasa. Pembangunan dan Perkembangan Akademik Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan kandungan subjek berkaitan. Menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal: Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Menguruskan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Memastikan penempatan pelatih memenuhi keperluan harian. Melaksanakan penilaian terhadap pelatih semasa berada di kawasan klinikal. Memantau aktiviti latihan pelatih. Memantau buku log.Pengurusan Pentadbiran: Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. Menyelaras dan menyediakan laporan prestasi akademik pelatih. Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan. Lain-lain skop tugas yang ditentukan dari semasa ke semasa.

Pengajar (Jurupulih Perubatan Cara Kerja)

Bidang Pengajian:  Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Bidang: Applied Rehabilitation (Occupational Therapy), Occupational Therapy, Sarjana Muda Terapi Cara Kerja

Deskripsi Tugas: Aktiviti Latihan: Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: Menyampaikan syarahan. Menyelia pelatih/pengajar di bawah tanggungjawab. Memantau buku log. Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari semasa ke semasa. Pembangunan dan Perkembangan Akademik .. Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan kandungan subjek berkaitan. Menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal: Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Menguruskan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Memastikan penempatan pelatih memenuhi keperluan harian. Melaksanakan penilaian terhadap pelatih semasa berada di kawasan klinikal. Memantau aktiviti latihan pelatih. Memantau buku log. Pengurusan Pentadbiran: Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. Menyelaras dan menyediakan laporan prestasi akademik pelatih. Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan. Lain-lain skop tugas yang ditentukan dari semasa ke semasa.

Pengajar (Jururawat)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan telah berdaftar dengan Lembaga dalam bidang yang berkaitan. Bidang: Nursing, Sarjana Muda Sains Kejururawatan, Sarjana Muda Kejururawatan

Deskripsi Tugas: Aktiviti Latihan: Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: Menyampaikan syarahan. Menyelia pelatih/pengajar di bawah tanggungjawab. Memantau buku log. Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari semasa ke semasa. Pembangunan dan Perkembangan Akademik: Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan kandungan subjek berkaitan. Menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal : Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Menguruskan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Memastikan penempatan pelatih memenuhi keperluan harian. Melaksanakan penilaian terhadap pelatih semasa berada di kawasan klinikal. Memantau aktiviti latihan pelatih. Memantau buku log. Pengurusan Pentadbiran:  Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. Menyelaras dan menyediakan laporan prestasi akademik pelatih. Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan. Lain-lain skop tugas yang ditentukan dari semasa ke semasa.

Pengajar (Jururawat Pergigian)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan telah berdaftar dengan Lembaga dalam bidang yang berkaitan (jika berkenaan). Bidang: Ijazah Sarjana Muda Pergigian, Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan, Health Science Dental Hygiene / Dental Therapy

Deskripsi Tugas: Aktiviti Latihan- Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: Menyampaikan syarahan. Menyelia pelatih/pengajar di bawah tanggungjawab. Memantau buku log. Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari semasa ke semasa. Pembangunan dan Perkembangan Akademik-  Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan kandungan subjek berkaitan. Menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal – Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Menguruskan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Memastikan penempatan pelatih memenuhi keperluan harian. Melaksanakan penilaian terhadap pelatih semasa berada di kawasan klinikal. Memantau aktiviti latihan pelatih. Memantau buku log. Pengurusan Pentadbiran  Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. Menyelaras dan menyediakan laporan prestasi akademik pelatih. Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan.

Pengajar (Juruteknologi Makmal Perubatan)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan telah berdaftar dengan Lembaga dalam bidang yang berkaitan (jika berkenaan). Bidang: Medical Science (Hons), Biology or Chemistry, Biomedical Science (Hons), Bio Perubatan, Sains Kesihatan, Teknologi Makmal.

Deskripsi Tugas: Aktiviti Latihan- Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: Menyampaikan syarahan. Menyelia pelatih/pengajar di bawah tanggungjawab. Memantau buku log. Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari semasa ke semasa. Pembangunan dan Perkembangan Akademik  Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan kandungan subjek berkaitan. Menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal –  Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Menguruskan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Memastikan penempatan pelatih memenuhi keperluan harian. Melaksanakan penilaian terhadap pelatih semasa berada di kawasan klinikal. Memantau aktiviti latihan pelatih. Memantau buku log. Pengurusan Pentadbiran- Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. Menyelaras dan menyediakan laporan prestasi akademik pelatih. Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan.

Pengajar (Juruteknologi Pergigian)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Dental Technology.

Deskripsi Tugas:  Aktiviti Latihan- Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: Menyampaikan syarahan. Menyelia pelatih/pengajar di bawah tanggungjawab. Memantau buku log. Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari semasa ke semasa. Pembangunan dan Perkembangan Akademik  Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan kandungan subjek berkaitan. Menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal –  Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Menguruskan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Memastikan penempatan pelatih memenuhi keperluan harian. Melaksanakan penilaian terhadap pelatih semasa berada di kawasan klinikal. Memantau aktiviti latihan pelatih. Memantau buku log. Pengurusan Pentadbiran- Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. Menyelaras dan menyediakan laporan prestasi akademik pelatih. Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan.

Pengajar (Juru X-Ray)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan. Bidang: Medical Imaging, Applied Science (Medical), Radiography, Medical Imaging Technology, Sarjana Muda Pengimejan Diagnostik dan Radioterapi, Sarjana Muda Sains Kesihatan (Sinaran Perubatan), Diagnostic Radiography, Therapeutic, Therapeutic / Radiation Therapy, Medical Radiation (Diagnostic & Radiography), Medical Technology.

Deskripsi Tugas:  Aktiviti Latihan- Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: Menyampaikan syarahan. Menyelia pelatih/pengajar di bawah tanggungjawab. Memantau buku log. Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari semasa ke semasa. Pembangunan dan Perkembangan Akademik  Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan kandungan subjek berkaitan. Menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal –  Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Menguruskan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Memastikan penempatan pelatih memenuhi keperluan harian. Melaksanakan penilaian terhadap pelatih semasa berada di kawasan klinikal. Memantau aktiviti latihan pelatih. Memantau buku log. Pengurusan Pentadbiran- Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. Menyelaras dan menyediakan laporan prestasi akademik pelatih. Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan.

Pengajar (Penolong Pegawai Farmasi)

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan telah berdaftar dengan Lembaga dalam bidang yang berkaitan (jika berkenaan). Bidang: Ijazah Sarjana Muda Sains Farmasi, Sarjana Muda (Kepujian) Kimia, Pharmaceutical Science, Evidence Based Practice, TCM, Degree in Pharmacy Technician.

Deskripsi Tugas: Aktiviti Latihan- Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: Menyampaikan syarahan. Menyelia pelatih/pengajar di bawah tanggungjawab. Memantau buku log. Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari semasa ke semasa. Pembangunan dan Perkembangan Akademik  Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan kandungan subjek berkaitan. Menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal –  Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Menguruskan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Memastikan penempatan pelatih memenuhi keperluan harian. Melaksanakan penilaian terhadap pelatih semasa berada di kawasan klinikal. Memantau aktiviti latihan pelatih. Memantau buku log. Pengurusan Pentadbiran- Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. Menyelaras dan menyediakan laporan prestasi akademik pelatih. Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan.

Pengajar Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Bidang: Environmental Health, Environment and Occupational Health, Environment Technology, Environmental Science, Health Science, Food Science (Food Safety), Biostatistics (Epidemiology), Sains (Kesihatan Persekitaran), Occupational Health and Safety, Sarjana Muda Sains Kesihatan.

 Deskripsi Tugas: Aktiviti Latihan- Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: Menyampaikan syarahan. Menyelia pelatih/pengajar di bawah tanggungjawab. Memantau buku log. Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari semasa ke semasa. Pembangunan dan Perkembangan Akademik  Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan kandungan subjek berkaitan. Menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal –  Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Menguruskan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Memastikan penempatan pelatih memenuhi keperluan harian. Melaksanakan penilaian terhadap pelatih semasa berada di kawasan klinikal. Memantau aktiviti latihan pelatih. Memantau buku log. Pengurusan Pentadbiran- Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. Menyelaras dan menyediakan laporan prestasi akademik pelatih. Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan.

Pengajar Penolong Pegawai Perubatan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Aktiviti Latihan- Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: Menyampaikan syarahan. Menyelia pelatih/pengajar di bawah tanggungjawab. Memantau buku log. Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari semasa ke semasa. Pembangunan dan Perkembangan Akademik  Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan kandungan subjek berkaitan. Menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal –  Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Menguruskan dari segi penjadualan, penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Memastikan penempatan pelatih memenuhi keperluan harian. Melaksanakan penilaian terhadap pelatih semasa berada di kawasan klinikal. Memantau aktiviti latihan pelatih. Memantau buku log. Pengurusan Pentadbiran- Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. Menyelaras dan menyediakan laporan prestasi akademik pelatih. Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan.

Penguasa Bomba

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Deskripsi Tugas: Aspek Operasi- Memantau dan memastikan operasi pemadaman dan penyelamatan mencapai standard dan prosedur ditetapkan. Mengawalselia urusan pengurusan khdimat tugas-tugas khas berdasarkan Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Aspek Penguatkuasaan- Mengawalselia dan membuat pemeriksaan bagi tujuan penghapusan bahaya kebakaran di premis berdasarkan Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Aspek Pencegahan dan Keselamatan Kebakaran- Menjalankan pemprosesan pelan bangunan baru yang dikemukakan kepada jabatan berdasarkan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Aspek Latihan- Menjalankan program latihan dalam perkhidmatan kepada pegawai dan anggota. Aspek Penyelidikan, Perancangan dan Pembangunan. Menguruskan pembinaan balai-balai bomba baru dan rumah kakitangan di seluruh Malaysia selaras dengan pembangunan negara.

Penguasa Imigresen / Penolong Penguasa Imigresen

Bidang Pengajian: Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab dalam aspek operasi, penguatkuasaan, pencegahan dan keselamatan negara, latihan, penyelidikan, perancangan dan pembangunan.

Penguasa Kastam

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Deskripsi Tugas: Memperjeniskan barang-barang mengikut tarif-tarif, membuat taksiran harga bagi pungutan duti kastam/cukai jualan, memproses serta meluluskan permohonan pengimportan/pengeksportan barang-barang berduti tertakluk kepada larangan-larangan import/eksport di pintu-pintu masuk/keluar negara, Zon-zon Bebas Cukai dan Gudang-gudang Berlesen. Memproses permohonan lesen gudang-gudang eksais, gudang-gudang berlesen, gudang-gudang pengilangan berlesen. Mengaudit akaun syarikat-syarikat yang dilesenkan di bawah akta-akta Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan untuk pungutan cukai jualan/perkhidmatan. Memproses permohonan mendapatkan pengecualian cukai jualan, memeriksa stok dan penggunaan barang-barang berduti syarikat-syarikat yang mendapatkan pengecualian duti kastam, memproses permohonan remisi cukai, menyelia tugas pemeriksaan penumpang dan menjalankan siasatan ke atas syarikat/individu yang melakukan penyelewengan/penyeludupan dan bertindak sebagai Pegawai Pendakwa bagi kes-kes kastam di Mahkamah dan menjalankan lain-lain tugas penguat kuasaan.

Penguasa Penjara

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab melaksanakan dasar dan peranan jabatan bagi pencapaian matlamat organisasi dalam pengurusan keselamatan penjara, pengurusan penahanan dan pelaksanaan hukuman, program-program pemulihan dan rawatan serta pengurusan layanan terhadap banduan.

Pengurus Asrama

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab merancang, mengurus, memastikan pelaksanaan pengurusan kolej kediaman, memantau pentadbiran am dan sumber manusia, penempatan dan makanan pelajar, menyelenggara bangunan serta membangunkan sahsiah diri pelajar. Turut bertanggungjawab menasihati pengurusan atasan (Tribunal Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar / Pihak Pengurusan Institusi Latihan) mengenai hal-hal pengurusan kolej kediaman dan pembangunan pelajar, pengurusan atasan sama ada melulus atau menolak permohonan penginapan pelajar dan mencadangkan pemilihan tender pengusaha-pengusaha dewan makanan serta memantau aktiviti-aktiviti pembangunan pelajar di peringkat kolej kediaman.

Penolong Pegawai Perubatan

Bidang Pengajian: Lantikan ke Gred U29- Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia. Lantikan ke Gred U41-  ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.

Deskripsi Tugas: Penolong Pegawai Perubatan Gred U29. Penjagaan Perubatan Primer. Memeriksa, mendiagnosis dan merawat penyakit yang ringan. Memberikan pendidikan kesihatan berkaitan kepada individu, kumpulan dan masyarakat. Mendispens, memesan dan menyimpan ubat-ubatan. Membantu dalam program latihan paramedikal dan auksiliari kakitangan di bawah seliaannya. Menyimpan semua rekod yang berkaitan dengan pendaftaran, penjagaan pesakit dan kematian. Memberi rawatan awal dan segera serta sokongan bagi semua kes kecemasan dan merujukkan kes-kes berkenaan untuk pengendalian selanjutnya kepada Pegawai Perubatan. Sebagai Ketua Pasukan Ambulan dan memberi rawatan kecemasan mengikut protokol yang telah ditetapkan. Tugas-tugas penyeliaan kakitangan di bawah jagaannya serta memeriksa dan menyimpan alat pemulihan dan bekalan perubatan di Jabatan Pesakit Luar, Jabatan Kemalangan dan Kecemasan serta Ambulan. Menguruskan bilik mayat dan pemeriksaan bedah siasat mayat di hospital. Penjagaan khusus di Unit-unit Khas dan wad-wad seperti Unit Ortopedik, Psikiatrik, Kardiologi dan lain-lain. Menjalankan tugas-tugas pentadbiran dan mengendalikan latihan di jabatan atau program tertentu.

Penolong Pegawai Perubatan Gred U41- Memberi perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat dari aspek kuratif, pencegahan, promosi dan pemulihan dalam sistem perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Memberi rawatan kuratif, pencegahan serta perkhidmatan bantuan kecemasan di Pusat-pusat Kesihatan termasuk Dispensari Statik dan Bergerak, Jabatan Pesakit Luar dan Jabatan Kemalangan dan Kecemasan. Memberi rawatan awal dan segera serta sokongan bagi semua kes kecemasan dan merujukkan kes-kes berkenaan untuk pengendalian selanjutnya kepada pegawai perubatan.

Perangkawan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang ekonomi atau statistik atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Associateship Institute of Statisticians London atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau Ijazah Sarjana dalam bidang ekonomi atau statistik atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab mengurus program dan aktiviti pengumpulan, pemprosesan, penganalisisan, penyediaan laporan dan penyebaran data dalam bidang ekonomi makro, perdagangan, kependudukan, demografi, tenaga manusia, alam sekitar dan bidang lain-lain yang diperlukan dari semasa ke semasa untuk perancangan pembangunan dan pentadbiran negara.

Pustakawan

Bidang Pengajian: Ijazah Sarjana Muda Kepujian Sains Pengajian Maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada UiTM (Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat atau Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Diploma Lepasan Ijazah Sains Perpustakaan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Ijazah Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian Sains Pengajian Maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada UiTM (Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat atau Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Deskripsi Tugas: Bertanggungjawab melaksana secara profesional program pembangunan sumber maklumat, pendokumentasian dan pengurusan maklumat penyediaan perkhidmatan dan kemudahan yang diperlukan oleh pengguna perpustakaan, menjalankan tugas-tugas pentadbiran dan pengurusan kewangan, penyeliaan dan pengurusan sumber manusia, melaksanakan pemeliharaan dan keselamatan sumber maklumat dan aplikasi ICT di perpustakaan.

17 thoughts on “Menuju Kerja

 1. Kompius nak tanya umi ijazah mana yang terbaik untuk pegawai pembangunan masyarakat.
  1. Psychology.
  2. Information Technology and Management.
  3. Human Resource and Development.
  4. Management and Administration.
  Harap umi bleh jelaskan pada Kompius..
  terima kasih and selamat sejahtera umi.

  • Salam sejahtera Umang Line,
   Untuk menjadi pegawai pembangunan masyarakat (PPM) dalam agensi dan jabatan kerajaan, sebenarnya tiada ketetapan bidang ijazah yang perlu dimiliki oleh calon. PPM sewajarnya mempunyai skil ‘public relation’ yang baik. Kesemua bidang yang Umang senaraikan kecuali ITM adalah sesuai.

   Selamat maju jaya Umang.

 2. salam..
  saya berkelulusan ijazah dlm bidang sains sukan dan saya masih ‘samar2’ JAWATAN kerjaya apakah yg blh saya pohon setaraf dgn bidang klayakan saya dlm sektor awam selain drp pgwai belia n sukan.
  untuk mkluman,saya amat bminat dgn unit beruniform atau bidang2 yg bkaitan dgn penguatkuasaan seperti kastam,imigresen,penjara atau antidadah.adakah dgn kelulusan saya layak utk saya memohon jawatan kerjaya berkenaan???mohon pandangan/pendapat drpd tuan/puan.

  • Salam Elly,
   Tahniah kerana awak sudah mempunyai ijazah dalam bidang Sains Sukan. Dengan ijazah yang awak ada, awak layak memohon untuk menyertai sebarang unit beruniform yang memerlukan pegawai.

   Kalau awak teliti kelayakan badan beruniform, kebanyakannya agak terbuka untuk sebarang bidang kelayakan. Asalkan ada ijazah, awak boleh cuba memohon.

   Selamat maju jaya.

 3. assalamualaikum,
  umi nak tanye,macm mane nk jd cikgu bila kte dh ada ijazah sarjana muda sains sosial(sejarah)?mnta pndpt

 4. Assalamualaikum. Saya lepasan matrikulasi dan berminat dlm bidang radiologi. Adakah peluang kerjaya dalam bidang ini luas dan masih diperlukan?

  • Waalaikumussalam,
   Kerja dalam bidang radiologi memang sentiasa diperlukan oleh institusi kesihatan. Peningkatan populasi penduduk menyebabkan kepentingan dalam bidang semakin bertambah. Jangka hayat yang tinggi menyebabkan jumlah mereka yang berumur menjadi ramai. Kemunculan penyakit-penyakit kronik yang baru serta perubahan corak penyakit sedia ada juga menyumbang kepada peningkatan dalam keperluan bidang ini.

   Kerjaya dalam bidang ini adalah berkenaan dengan memberi penjagaan dan bimbingan okepada pesakit ketika menjalankan ujian x-ray atau imbasan CT.

   Fokus utama bidang ini adalah adalah dengan memahami struktur badan, bagaimana badan boleh terjejas disebabkan oleh kecederaan serta kesan sampingan terhadap pesakit selepas menjalankan ujian pengimejan x-ray. Anda juga akan diajar cara untuk mengintepretasi imej sebelum mebuat sebarang laporan kepada doktor.

   Professional dalam bidang ini adalah mereka yang terlatih dalam melakukan pengimejan untuk tujuan perubatan. Penghasilan gambar yang berkualiti tinggi amat penting untuk untuk digunakan semasa diagnosis dan memberi rawatan kepada pesakit. Bidang ini adalah antara bidang yang amat penting dalam dunia perubatan. Pengimejan mampu memberi petanda awal terhadap masalah yang dihadapi oleh pesakit.

   Selamat maju jaya.

 5. You share interesting things here. I think that your blog can go viral easily, but you
  must give it initial boost and i know how to do it, just type
  in google for – wcnu traffic increase

 6. I simply want to say I am just beginner to blogs and truly enjoyed you’re web-site. Probably I’m want to bookmark your blog . You definitely come with beneficial posts. Thanks for sharing with us your web-site.

 7. assalamualaikum, saya ingin bertanya kalau daripada diploma kejuruteraan mekanikal boleh tak sambung ijazah dalam bidang perancangan bandar ?

  • Waalaikumusalam,
   Umumnya universiti menetapkan pra-syarat diploma dalam bidang yang sama untuk sambung ke ijazah. Namun, awak boleh semak syarat tersebut kerana setiap universiti mempunyai syarat berbeza.

 8. Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!|

Leave a Reply to top louis vuitton replica handbags Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *